Ενισχύστε το ομαδικό πνεύμα & τη στρατηγική σας

ΟΜΑΔΙΚΟ

Όλες τις εποχές του χρόνου κατόπιν συνεννόησης

ΑΤΟΜΙΚΟ

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και των δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΟ

-Πεζοπορία
-Ποδήλατο
-Τοξοβολία

Εξειδικευόμαστε στην οργάνωση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Team Building, με καινοτόμες δραστηριότητες στη φύση (εναέρια περάσματα, rappel, rafting, τοξοβολία κ.α.). Με τους συνεργάτες μας διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building σχεδιάζοντας δράσεις και παίγνια που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εκπαίδευσης-εκδήλωσής σας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building είναι ειδικά προγράμματα, προσωπικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης ομάδων. Δραστηριότητες ενίσχυσης ομαδικού πνεύματος & στρατηγικής (team building activities) απαιτώντας από τους συμμετέχοντες ομαδικότητα και συνεργασία έτσι ώστε να ενταχθούν στην ομάδα τους.  Ο χαρακτήρας των ανθρώπων απελευθερώνεται μέσα στη φύση με συνέπεια να εξάγονται τα στοιχεία που βοηθούν στη κατανόηση των ατομικών πλεονεκτημάτων τους και ως εκ τούτου οι δεξιότητες που μπορεί να επιτελέσουν καλύτερα εντός της επιχείρησης.
Τα μέλη της κάθε ομάδας βελτιώνονται σε τομείς όπως η συνεργασία και η επικοινωνία και συγχρόνως μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο υπό πίεση, να επιλύουν προβλήματα με ομαδικό τρόπο, να διαπραγματεύονται, να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο όταν οι συνθήκες το απαιτούν, να έχουν κοινούς στόχους. Κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων δίνονται κάποια δεδομένα και οδηγίες στους συμμετέχοντες, όπως και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (εργαλεία- παιχνίδια και υλικά) για κάθε δραστηριότητα. Οι έμπειροι εμψυχωτές μας, καθοδηγούν την ομάδα και τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις τους και την εξειδίκευση προς επίτευξη των ατομικών και των ομαδικών στόχων, όπως επικοινωνία και συνεργασία, διαχείριση χρόνου, επίλυση προβλημάτων και διαπραγμάτευση. Μέσα στο πλαίσιο των παιχνιδιών, οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα που θα πρέπει με κάθε τρόπο να λύσουν ομαδικά και θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους διαπραγμάτευσης με τα μέλη της άλλης ομάδας. Στο τέλος των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτές συζητούν και αναλύουν με τις ομάδες τα λάθη και τα αποτελέσματα έτσι ώστε να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τον χαρακτήρα τους. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη πρόταση γεμάτη από ποικίλες δραστηριότητες για να γεμίσουν οι μπαταρίες των συνεργατών σας, να συσφίξετε τις σχέσεις σας ή να στοχεύετε σε αξίες και προβλήματα του εργασιακού περιβάλλοντος που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινότητα σας.

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating